Despre noi

scoala madaras

192

Tablete

25

Calculatoare

17

Videoproiectoare

12

Tablete grafice

“istoric

Din anul 1965 până în prezent ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂDĂRAS, funcționează ca instituție a învățământului preuniversitar și se află în comuna Mădăras, strada Principală nr. 223, jud. Bihor, având nr. de telefon și fax 0259/379400 și e-mailul s08madarasbihor@yahoo.com.
Limba de predare este limba română.
Programul școlii se desfășoară într-un singur schimb între orele 8:00 – 15:00, astfel: • 8:00 – 13:00 - învăţământ preșcolar și primar • 8:00 – 15:00 - învăţământ gimnazial Precizăm că GPP Nr. 1 Mădăras funcționează în 2 schimburi, între orele 8:00-17:00. Comuna MĂDĂRAS- o comună binecuvântată de Dumnezeu -în actuala componență a fost înființată în anul 1968 și este situată in SV-ul județului Bihor, la 37 km distanță de Oradea și 3 km de Salonta. Se învecinează cu comuna Cefa și Gepiu la N, la S cu comuna Tulca și municipiul Salonta, în partea de V cu Ungaria, iar în E cu comuna Husasău de Tinca. A fost atestată în anul 1740 ca fiind moșia grofului Miskolczi, renumită pentru vânătorile de păsări.

Comuna Mădăras are în componență 4 sate: Mădăras-satul de reședință, Ianoșda, Homorog și Mărțihaz. Aici trăiesc într-un nr. de 1485 de locuințe și 1031 de gospodării, un nr.de 3021 de persoane cu statut permanent la care se mai adaugă aproximativ 200 de persoane cu statut de rezident în satele din comună. Din totalul populației, 78% sunt de naționalitate română, 3% de naționalitate maghiară, 9% rromi, 9% slovaci și 1 % alte etnii cum ar fi ucraineni, portughezi, italieni. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși- 82,43%, dar există și minorități: romano-catolici 8,35%, baptiști 4,71 % și reformați 1,77%. Suprafața totală a comunei este de 9482 de ha din care 8907 ha teren extravilan și 575 ha teren intravilan, peste 6500 ha este teren arabil. Comuna mai deține în proprietate pe teritoriile altor comune învecinate 650 ha de pădure. Are terenuri mănoase, roditoare; forma de relief predominantă este câmpia. Câmpurile sunt brazdate de văi a caror adâncime nu depășește 1-2 m. In localitate funcționează 2 lacuri de pescuit și agrement, comuna fiind cunoscută pentru subsolul bogat în apa geotermală. Drumul Național DN 79 străbate comuna, o singură cale ferată trecând prin Mădăras cu o singură haltă. Localitatea este și satul natal al marelui dascăl și om de cultură Teodor Neș.
În anul şcolar 2021-2022 Unitatea cu Personalitate Juridică - Şcoala Gimnazială nr. 1 Mădăras, are în subordine următoarele structuri: - Şcoala Gimnazială nr. 1 Mădăras - Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Mădăras - Şcoala Gimnazială nr. 2 Ianoșda - Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Ianoșda - Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 Homorog

Contact

Pentru orice informaţie ne puteţi găsi la:

Sari la conținut